cykor czuć


cykor czuć
tchórzyć

Słownik gwary warszawskiej . 2014.